Grip krijgen op de outcome van collectieve activiteiten

Zicht op ervaringen van inwoners in Lisse/Hillegom, Almere, Lelystad en Hilversum

Hoe onderzoek je de ervaringen van inwoners met collectieve activiteiten zoals een inloopochtend, een mantelzorgcafé of een loopgroepje voor migrantenvrouwen? En hoe meet je het effect van deze activiteiten? Want collectieven activiteiten spelen een belangrijke rol in het versterken van de sociale basis, ook wel aangeduid als het cement van de samenleving en een weefsel van verbindingen. Ook wordt verondersteld dat met collectieve activiteiten de vraag specialistische zorg omlaag gaat. Hoe krijg je daar meer zicht op?

Werken met het Kwaliteitskompas kan helpen om de antwoorden op deze vragen te vinden. Vier praktijken, te weten Lisse/Hillegom, Almere, Lelystad en Hilversum, hebben met ondersteuning van Movisie ervaring opgedaan met het grip krijgen op outcome van collectieve activiteiten. Hierbij waren zowel de gemeente als de aanbieder van collectieve activiteiten betrokken.

De resultaten vindt u in deze brochure. Deze brochure is bedoeld voor aanbieders van collectieve activiteiten, zoals welzijnsorganisaties. Ook voor gemeentelijke beleidsmedewerkers is de informatie interessant.