Grip krijgen op de outcome van collectieve activiteiten

Achtergronden en inzichten uit de praktijk

12 maart 2020

Collectieve activiteiten spelen een belangrijke rol in het versterken van de sociale basis, ook wel aangeduid als het cement van de samenleving en een weefsel van verbindingen. Ook wordt verondersteld dat met collectieve activiteiten de vraag naar specialistische zorg omlaag gaat. Maar wat draagt een collectieve activiteit als een inloopochtend, een mantelzorgcafé of een loopgroepje voor migrantenvrouwen daar aan bij? Hoe meet je het effect hiervan?

Werken met het Kwaliteitskompas kan helpen om de antwoorden op deze vragen te vinden. Vier praktijken, te weten Lisse/Hillegom, Almere, Lelystad en Hilversum, hebben met ondersteuning van Movisie ervaring opgedaan met het grip krijgen op outcome van collectieve activiteiten. Hierbij waren zowel de gemeente als de aanbieder van collectieve activiteiten betrokken.

De resultaten vindt u in deze brochure. Deze brochure is bedoeld voor aanbieders van collectieve activiteiten, zoals welzijnsorganisaties. Ook voor gemeentelijke beleidsmedewerkers is de informatie interessant.

Jaar
2020
Uitgever(s)
Movisie
Type
Handreiking
Pagina's
14