Handleiding maatwerk voor risicojongeren

6 mei 2015

Wat werkt in de aanpak van risicojongeren? In de periode tussen 2009 en 2012 hebben 35 gemeenten samen met het Rijk samengewerkt om de oververtegenwoordiging van Antilliaans- en Marokkaans-Nederlandse jongeren bij voortijdig schoolverlaten, werkloosheid, uitkeringsafhankelijkheid en criminaliteit terug te dringen.

Wat kunnen we uit deze ervaringen, methoden en aanpakken leren? Deze digitale handleiding integreert de recente inzichten uit wetenschap en praktijk.De handleiding helpt gemeenten en professionals bij de ontwikkeling van een aanpak voor risicojeugd met cultuurspecifieke achtergronden. Er staan voorbeelden in van aanpakken die goed werken. Verder zijn de effecten van een aantal maatregelen onderzocht.

Bron

Auteur
I. Bakker; M. Distelbrink; T. Pels; V. Los
Jaar
2013
Uitgever(s)
Verwey-Jonker Instituut
Type
Handboek
Pagina's
108