Handleiding voor vrijwilligersbeleid in musea

In de vaste collectie van het museum: de vrijwilliger

In musea ligt de focus veelal op de collectie, exposities en evenementen. Toch is het belangrijk voor musea om beleidsmatig over vrijwilligersbeleid na te denken. Voor een meerderheid van de musea zijn vrijwilligers namelijk onmisbaar. Zonder de inzet van vrijwilligers kunnen zij niet bestaan of bepaalde activiteiten niet doorgaan.

Uit het recente onderzoek Vrijwilligers: pijler onder de musea  blijkt dat veertig procent een tekort heeft aan vrijwilligers. In combinatie met de vergrijzing van het vrijwilligersbestand vormt dit een zorg voor de toekomst. Een helder geformuleerd beleid en goed vrijwilligersmanagement is dus net zo belangrijk als de collectie!

In opdracht van het VSBfonds, en in samenwerking met Erfgoed Nederland en het Landelijk Contact voor Museumconsulenten, ontwikkelde Movisie de digitale publicatie In de vaste collectie van het museum: de vrijwilliger. Handleiding voor vrijwilligersbeleid in musea.

In deze publicatie leest u meer over nieuwe doelgroepen vrijwilligers en de nieuwste trends in het vrijwilligerswerk. U kunt zes stappen doorlopen die u helpen bij het opzetten of aanscherpen van uw vrijwilligersbeleid. Daarnaast staat de publicatie boordevol kennis en praktische tips voor bijvoorbeeld het opstellen van taakomschrijvingen, de werkzaamheden van een vrijwilligers co√∂rdinator, de rol van het bestuur, tips voor het voeren van een slecht nieuwsgesprek en leest u ook alles over de rechten en plichten en vele manieren om de vrijwilligers te belonen. In de publicatie staat ook een overzicht van de belangrijkste uitkomsten uit het recente onderzoek Vrijwilligers: pijler onder de musea.

De publicatie is een geactualiseerde versie van de in 2010 verschenen uitgave Het museum als vrijwilligersorganisatie. Handleiding en stappenplan voor het maken van vrijwilligersbeleid.

Auteur:
Uitgever:Movisie, VSB fonds, Erfgoed Gelderland, LCM
Jaar van uitgave:2016
ISBN:
Aantal pagina's: