Handreiking: eenzaamheid onder lhbti+ personen

Feiten, cijfers en aanpak

Als lhbti+ persoon ben je ‘anders’ dan de meeste mensen. Je kunt je eenzaam voelen als je te maken krijgt met negatieve reacties, bang bent voor die reacties of als je weinig lhbti+ personen kent. Als je gelovig bent, kan eenzaamheid twee gezichten hebben: je voelt je eenzaam binnen je geloofsgemeenschap, maar voelt je ook onbegrepen binnen de Regenbooggemeenschap.

Cijfers laten zien dat lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse personen en personen met een andere seksuele oriëntatie en/of genderidentiteiten (afgekort lhbti+) gemiddeld een groter risico lopen om zich eenzaam te voelen dan iemand die zich identificeert als hetero en/of cisgender. Er zijn tegelijkertijd grote verschillen binnen de lhbti+ groep: onder meer jongeren, ouderen, bi+ en lhbti+ personen met een vluchtelingenachtergrond lopen meer risico op eenzaamheid. In deze factsheet zetten we de feiten en cijfers op een rij en gaan we in op hoe je eenzaamheid onder lhbti+ personen kunt aanpakken.

Download de volledige publicatie