Handreiking voor gemeenten: grensoverschrijdend gedrag en normstelling in de amateursport

Sportverenigingen willen grensoverschrijdend gedrag aanpakken, maar dat kunnen ze niet alleen. Ze hebben daar hulp bij nodig van gemeenten, sportbonden, kennisinstituten en ouders. Dat blijkt uit de vele gesprekken die we voerden met gemeenten, sportverenigingen en sportbonden. Sportverenigingen willen graag een positief sportklimaat creëren voor leden. Ze missen kennis over grensoverschrijdend gedrag. Ze hebben ook last van handelingsverlegenheid: ze vinden het lastig om dit aan te pakken.

Deze handreiking helpt gemeenten bij het ontwikkelen en aanscherpen van beleid. Dat is de eerste stap. We hopen dat gemeenten daarna ook de volgende stap zetten: het beleid vertalen naar een concreet actieplan. Het is belangrijk om dat samen met alle betrokkenen te doen: bestuurders, trainers, vertrouwenspersonen, coaches, pedagogen, leden, sporters, ouders en verzorgers. Daarbij is de insteek: grensoverschrijdend gedrag hoort niet thuis in de sport.

Bij deze handreiking is ook een uitgebreide literatuurlijst beschikbaar. Deze kun je opvragen door contact op te nemen met de contactpersoon bij dit artikel.