Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg

In deze handreiking wordt uiteengezet hoe de inzet van ervaringsdeskundigheid van de grond kan komen of verder ontwikkeld kan worden, in het beleid en in de praktijk van de ggz en aanverwante sectoren zoals de verslavingszorg en maatschappelijke opvang.

De aanpak en opzet is gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk en beschrijft de randvoorwaarden voor de inzet van ervaringsdeskundigheid, de mogelijkheden om het proces van de verandering te begeleiden en hoe concreet ruimte te maken voor ervaringsdeskundigheid. De samenwerking met andere maatschappelijke partners is daarbij onmisbaar. Ook komen taken, functies en scholing van ervaringsdeskundigen aan bod. 
De inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz is een voorwaarde om de cultuuromslag naar herstelvisie in de (ggz-)zorg vorm te geven. Deze handreiking biedt ingangen om via de inzet van ervaringsdeskundigheid te werken aan de onderliggende cultuurverandering.

Klik hier om de handreiking op de Trimbos website te downloaden: Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg