Handreiking LHBT-emancipatie: de drie decentralisaties

Het kabinet zet bij de decentralisaties in op de participatiemaatschappij: zelfredzaamheid, inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Door de decentralisaties krijgen de gemeenten meer taken.

Naast de uitvoering van de (nieuwe) Wmo moeten zij ook zorg gaan dragen voor de uitvoering van de jeugdzorg, een deel van de huidige AWBZ en de participatiewet. Wat zijn de gevolgen voor de LHBT-emancipatie en welke kansen bieden deze decentralisaties? Lees het in deze handreiking.

Lees ook 'Wat betekenen de 3 decentralisaties voor uw lokaal LHBT-beleid?'