Handreiking Maatschappelijke Ondersteuning

Kenmerken van professioneel ondersteunen

Wat moet een professional in de sociale sector kunnen en doen om goed uitvoering te geven aan de doelstellingen van de Wmo?

De Wmo doet een beroep op de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de burger. Daar hoort ook een goede kwaliteit van dienstverlening bij. Wat moet een professional in de sociale sector kunnen en doen om goed uitvoering te geven aan de doelstellingen van de Wmo? In deze handreiking wordt via vijf kwaliteitskenmerken antwoord gegeven op deze vraag. Professionals en instellingen kunnen aan de hand van deze kenmerken het gesprek aangaan over de kwaliteit van de dienstverlening, zowel binnen de organisatie als met de opdrachtgever en de burger. De vijf kwaliteitskenmerken zijn gekoppeld aan de Competenties Maatschappelijke Ondersteuning. Deze handreiking vervangt de in 2010 uitgegeven ‘Handreiking Professioneel Ondersteunen. Kwaliteitskenmerken van dienstverlening in de Wmo versie 2.0’.