Handreiking maatschappelijke steunsystemen

Samenwerken aan participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid

Een maatschappelijk steunsysteem ontstaat als ggz-instellingen, welzijnswerk, cliëntenorganisaties, instanties voor woonbegeleiding en vrijwilligersorganisaties samen met familie, vrienden en andere naastbetrokkenen gerichte inspanningen leveren voor het versterken van de participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Deze handreiking geeft uitleg hoe een maatschappelijk steunsysteem tot stand komt. U komt erachter hoe gemeenten dit soort netwerken kunnen starten en versterken.