Handreiking samenwerking adviesraden en gemeenten

Partners in Participatie

6 maart 2019

Adviesraden van inwoners en cliënten spelen een belangrijke rol bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Hoe kunnen zij hun meerwaarde optimaliseren? De publicatie ‘Partners in participatie, handreiking samenwerking adviesraden en gemeenten’ bevat tips en handreikingen om dat voor elkaar te krijgen.

‘Voor mij voelt het logisch om input van de adviesraad heel serieus te nemen. Het is een club mensen met veel kennis, ervaring en deskundigheid. Door de jaren heen is de rol van de adviesraad veranderd. Eerst lag de focus op het behandelen van verordeningen, maar nu zijn we echt met elkaar bezig om de eigenlijke transitie vorm en inhoud te geven.’ De uitspraak is van Manon Theuws, wethouder Bergeijk, een van de vele betrokkenen die aan het woord komen in 'Partners in Participatie', een gezamenlijke publicatie van Movisie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Koepel van Adviesraden sociaal domein.

Download Partners in Participatie

Proactief

De publicatie, een compacte uitgave van 12 pagina’s, gaat onder ander in op de nieuwe rollen van adviesraden. Voorheen was die rol vooral formeel en controlerend, vandaag de dag steeds vaker proactief en agenderend. Dit vraagt een andere houding en competenties van adviesraadsleden en gemeenten, maar ook een passende facilitering door gemeenten. ‘Partners in Participatie’ is een hulpmiddel voor gemeenten, adviesraden en betrokken inwoners om daarover samen het gesprek aan te gaan. De publicatie bevat naast vele tips en tricks ook ‘dialoogvragen’ om het gesprek tussen adviesraden en gemeenten op gang te brengen.

De publicatie kwam tot stand op basis van input van adviesraden over nieuwe rollen en ontwikkelingen, tijdens regionale inspiratiesessies van de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein en Movisie. Ook de kennis en ervaring die de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Movisie de afgelopen jaren ontwikkelden, is in de publicatie verwerkt.

Download de volledige publicatie