Handreiking Signaleringsnetwerken voor sociaal geïsoleerde ouderen

21 december 2012

Steeds meer ouderen blijven thuis wonen, ook als ze kwetsbaar worden. Goede zorg en een geschikt huis zijn belangrijk.

Maar ook het welbevinden van ouderen is belangrijk. Dat betekent bijvoorbeeld: zelf keuzes maken, op de hoogte blijven, sociale contacten opdoen, en praktische hulp krijgen wanneer je die nodig hebt. Dan is het belangrijk dat ouderen niet eenzaam of sociaal geïsoleerd zijn, maar verbonden met de samenleving.

Deze handreiking beschrijft hoe een signaleringsnetwerk voor sociaal gesoleerde ouderen opgestart kan worden. Aan de orde komen de rol van coördinator, de formulering van de doelen en taken van het netwerk en de samenstelling ervan. Ook de signalering en uitvoeringstaken van het netwerk komen aan bod. De handreiking is geschreven in het kader van het 'Innovatieprogramma Welzijn Ouderen' van NIZW Zorg en maakt deel uit van het 'Werkboek Eenzaamheid Ouderen'. De 'Handreiking Signaleringsnetwerken voor sociaal geïsoleerde ouderen' is digitaal beschikbaar.