Handreiking Sturing en bekostiging van de tweedelijn

Knoppen voor inrichten, prikkelen en beheersen

20 februari 2014

Een handreiking voor gemeenten om voort te gaan met het bouwen van het benodigde stelsel voor maatschappelijke ondersteuning voor de zorg en jeugdzorg.

De sleutel van dit stelsel wordt gevormd door sociale wijkteams. Dit werkdocument is behulpzaam bij het zetten van de benodigde stappen, waarbij de focus is gericht op de sturings- en bekostigingsvraagstukken van de tweedelijnsondersteuning.

Klik hier voor meer informatie of om de handreiking te downloaden.

Jaar
2013
Uitgever(s)
KPMG Plexus
Type
Handreiking