Handreiking Veiligheid en melden: overwegingen bij het opzetten van een meldpunt

Vrouwen en lhbti+ personen hebben vaker dan gemiddeld te maken met (sociale) onveiligheid. Met de programma’s Regenboogsteden en Veilige Steden werken gemeenten aan het vergroten van de (sociale) veiligheid van vrouwen en lhbti+ personen. Dit doen zij bijvoorbeeld door meldpunten in te richten. Movisie en Regioplan schreven een handreiking over Veiligheid en melden, waar een routekaart in zit voor bij het inrichten van een meldpunt.

Gemeenten zetten zich samen met uitvoerende partners in om de sociale veiligheid in de openbare ruimte te vergroten. Zij zijn vaak zoekende naar manieren om inzicht te krijgen in de mate van veiligheid in de openbare ruimte op lokaal niveau (o.a. straat, wijk, openbaar vervoer, uitgaansleven). Beleid is veelal gericht op het melden van situaties van sociale onveiligheid: discriminatie, geweldsincidenten, (seksuele) intimidatie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Verschillende gemeenten hebben daarvoor een meldpunt opgezet. Maar welke bijdrage kan een meldpunt eigenlijk leveren aan het vergroten van de veiligheid?

Programma’s voor het vergroten van de sociale veiligheid

Bij de gemeenten die aangesloten zijn bij de Veilige Steden en de Regenboogsteden staat veiligheid nadrukkelijk hoog op de agenda. Veilige Steden en Regenboogsteden zijn twee programma’s waarmee het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Directie Emancipatie) de ontwikkeling van lokaal beleid stimuleert. Beide programma’s geven gemeenten de ruimte om beleid in te richten, passend bij de lokale situatie, partners en lokale ontwikkelingen. In het programma Veilige Steden, ondersteund door Regioplan ligt de focus op meisjes en vrouwen. In het programma Regenboogsteden, ondersteund door Movisie, ligt de focus op lhbti+ personen. Regioplan en Movisie schreven eerder een visiedocument over de verbinding tussen deze twee programma’s. Als vervolg daarop wordt het thema veiligheid en melden uitgelicht, gezien de grote rol die het in beide programma’s en de huidige uitvoeringspraktijk speelt. 

Regioplan en Movisie schreven een handreiking Veiligheid en melden. Daarin wordt meer informatie gegeven over veiligheid en melden in gemeenten. Ook staat er een routekaart in voor de afwegingen die een gemeente kan maken bij de inrichting van een meldpunt. In de handreiking staat centraal: 

  • Doel: welk probleem moet een meldpunt oplossen? 
  • Locatie en vorm: waar positioneer je een meldpunt en hoe kan een meldpunt eruitzien? 
  • Aandachtspunten: waar moet je rekening mee houden? 
  • Routekaart: welke keuzes zijn er te maken bij het inrichten van een meldpunt? 
  • Meldpunten in de praktijk: welke voorbeelden zien we? 

Bekijk de handreiking Sociale veiligheid en melden