Handreiking Verandering van binnenuit

Zelfbeschikking bevorderen binnen migranten- en vluchtelingengemeenschappen

Zelf mogen kiezen met wie je trouwt, of dat je juist gaat scheiden, zelf beslissen hoe je je kleedt of welke opleiding je volgt: voor veel mensen is dit niet vanzelfsprekend. Dit recht op zelfbeschikking wordt geregeld onthouden aan vrouwen, meisjes en LHBT’s in Nederland die in meer gesloten en behoudende families en gemeenschappen leven. Binnen de diverse migrantengemeenschappen is al jaren een beweging gaande om deze ongelijkheid aan de kaak te stellen en het recht tot zelfbeschikking te bepleiten. Gemeenten kunnen deze beweging ondersteunen en versterken. In deze handreiking lees je hoe.

Deze handreiking is vooral bedoeld voor gemeenten die nog niet (veel) samenwerken met migranten- en vluchtelingen(zelf)organisaties, maar kan ook meer ervaren gemeenten nieuwe aanknopingspunten bieden. Centraal staat de rol die gemeenten kunnen spelen om een mentaliteitsverandering in de migranten- en vluchtelingengemeenschappen te ondersteunen en versterken.

De handreiking biedt informatie en handvatten voor beleidsontwikkeling, samenwerking en financiering van de activiteiten. Uitgangspunt is hierbij dat de verandering ‘van binnenuit’, vanuit de gemeenschappen zelf moet komen. Dit garandeert betrokkenheid, effectiviteit en duurzaamheid.

Praktijkmiddag voor gemeenten

Op vrijdagmiddag 12 april 2019 vond bij Movisie een bijeenkomst plaats voor gemeenten die aan de slag willen met de handreiking van Verandering van Binnenuit.
Lees het verslag.

Deze handreiking is een publicatie van de Alliantie Verandering van Binnenuit. Deze alliantie wil de veiligheid, gelijkheid en acceptatie van vrouwen en LHBT’s bevorderen, specifiek in de diverse migranten- en vluchtelingengemeenschappen in Nederland.

Lees ook dit artikel over de handreiking