Hé kijk mij nou!

Handleiding voor psycho-educatie aan LVG-kinderen die getuige zijn (geweest) van geweld in relaties en hun LVG-moeder

21 december 2012

Jaarlijks zijn naar schatting 100.000 kinderen getuige van huiselijk geweld. Er zijn veel handreikingen en projecten ontwikkeld om kinderen te helpen. Aanbod gericht op minder begaafde kinderen (en ouders) was er echter nog niet. Movisie heeft samen met veldpartijen daarom deze nieuwe methodiek ontwikkeld.

Hoewel vaak wordt gedacht dat kinderen spanningen in huis niet opmerken, heeft het een grote impact op kinderen. Onderzoek wijst uit dat deze kinderen worden geschaad in hun sociale, emotionele, lichamelijke en cognitieve ontwikkeling. Zowel op korte als op lange termijn

Hé kijk mij nou is mede tot stand gekomen met steun van VSBfonds, Fonds NutsOhra zorgsubsidies, Kinderpostzegels en Skanfonds.

Auteur
Lammers, M.; m.m.v. Hubers, R.; Bijl, T.; Malak, M.; Remeijer I.; Lijs, T. de le
Jaar
2010
Uitgever(s)
Movisie
Type
Handreiking