Hoe krijg je zicht op de veiligheid van meisjes en vrouwen?

Monitoren van veiligheid en straatintimidatie

Om als gemeente effectief te werken aan het bevorderen van de veiligheid van meisjes en vrouwen, is het belangrijk om zicht te krijgen op hoe het er in jouw gemeente voorstaat. Monitoring kan hierbij helpen. In deze nieuwe handreiking van programma Veilige Steden geven we gemeenten praktische tips en handvatten over het monitoren van de veiligheid van vrouwen en meisjes.

Met monitoren bedoelen wij het herhaaldelijk in kaart brengen van de stand van zaken rond een bepaald onderwerp door middel van het verzamelen van gegevens. Bijvoorbeeld via een peiling of een monitor. Monitoren kan verschillende doelen hebben, zoals het signaleren en volgen van ontwikkelingen, het afleggen van verantwoording en het zichtbaar maken van de impact & outcome van beleid en interventies.

Hoe kun je monitoren?

In de handreiking gaan we in op verschillende manieren waarop je kunt monitoren en gebruik kunt maken van bestaande monitors, zoals:

  • Beleid baseren op ontwikkelingen uit landelijke monitors
  • Aansluiten bij bestaande lokale monitors, zoals GGD gezondheidsmonitors, eventueel door lokaal vragen toe te voegen
  • Incidenteel onderzoek uitvoeren om inzicht te krijgen in de aard en omvang van bijvoorbeeld straatintimidatie in je gemeente of regio

Wat voor vragen stel je?

Bij monitoring luistert het nauw wat je precies moet vragen om zinvolle resultaten te krijgen. In de handreiking gaan we daarom dieper in op een aantal onderwerpen die relevant zijn voor gemeentelijke monitoring, zoals vragen naar houdingen, vragen naar de rol van omstanders en vragen naar plegers en motieven. Ook geven we voorbeelden van goede vragen uit bestaande onderzoeken.

Download de handreiking

Meer lezen over de aanpak van straatintimidatie?

Deze handreiking verscheen op de website van het programma Veilige Steden. Daar vind je ook andere handreikingen en tips om straatintimidatie aan te pakken.

Ga naar de website van Veilige Steden 

Handreiking Regenboogsteden en monitoring

Voor het programma Regenboogsteden is ook een handreiking gemaakt over monitoring. 

Bekijk de handreiking Regenboogsteden en monitoring