Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief?

Handboek voor publieke ondernemers

3 mei 2016

Maatschappelijke initiatieven zijn in. Burgers onderhouden hun eigen groen of organiseren activiteiten in het park. Buurtbewoners verenigen zich in hun eigen energiecoöperatie of patrouilleren door de wijk om meer veiligheid te garanderen.

Maar welke initiatieven verdienen een structurele plek in onze samenleving? Hoe effectief en efficiënt kunnen en moeten initiatieven zijn? Wat als initiatieven concurreren met bestaande voorzieningen? Op deze en andere vragen probeert dit boek een antwoord te geven.

De participatiesamenleving staat in bloei en de overheid trekt zich terug. Of althans, die wil zich terugtrekken, maar hoe pakt dat in de praktijk uit?  Welke eisen willen en kunnen overheden stellen aan burgers die publieke problemen op gaan lossen? Moeten ze iedereen helpen? Of mogen ze zelf beslissen welke burgers ze wel of niet helpen?  het Instituut voor Publieke Waarden) heeft de afgelopen 3 jaar samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een waarderingskader ontwikkeld. Verder hebben zij aan de hand van acht groeiende en bloeiende initiatieven gekeken wat er nodig is om een goed initiatief een stap verder te brengen. Wat is er nodig om een initiatief dat werkt structureel in te bedden; om de stap te zetten van burgerinitiatief naar publieke onderneming. De belangrijkste lessen zijn verwerkt in dit boek.

Auteur
H. Kruiter; A.J. Kruiter; E. Blokker
Jaar
2015
Uitgever(s)
Wolters Kluwer
Type
Boek
Pagina's
110