Huis van de sociaal werker

Bouwstenen voor de ontwikkeling en profilering van Sociaal Werk

7 juni 2016

Handvatten om het beroep van sociaal werk sterker te maken en scherper uit te lichten.

Sociaal werk is een vak. Een vak dat wordt uitgeoefend door een breed scala aan beroepskrachten die in al hun verscheidenheid toch een herkenbaar profiel hebben: ze beschikken allemaal over brede gemeenschappelijke kennis en kunde én ieder over specifieke aanvullende expertise. Mede daardoor heeft sociaal werk een duidelijke positie in het sociale domein.

Toch willen sociaal werkers binnen Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) anno 2015 nog overtuigender naar buiten treden als sterke beroepsgroep. Ze willen klip en klaar laten zien wat het gemeenschappelijke én wat het specifieke van hun vak is, en bovendien dat hun beroep staat als een huis.

Het actieprogramma ontwikkelde hiervoor samen met sociaal werkers, werkgevers en docenten Het huis van de sociaal werker. Het biedt handvatten om het beroep sterker te maken en scherper uit te lichten.

Folder Het huis van de sociaal werker

Wat moet iedere sociaal werker weten en kunnen? Wat geeft sociaal werk zijn unieke karakter? Waarom is het handiger als sociaal werkers hun beroepsnaam delen? Het huis van de sociaal werker geeft antwoord. Lees in deze folder meer over het huis en waarom aandacht hiervoor zo belangrijk is.

Brochure Het huis van de sociaal werker

De brochure ‘Het Huis van de Sociaal Werker’ is een artist’s impression van het huis van de sociaal werker. Het kwam mede tot stand dankzij het denkwerk van een groep sociaal werkers, werkgevers en docenten. Wat hebben sociaal werkers gemeenschappelijk en wat is hun specifieke expertise. Welke kennis delen zij? Hoe gaan zij verder in de toekomst?

Animatie Het huis van de sociaal werker

In deze animatie zie je hoe het huis is opgebouwd en dat sociaal werk een vak is om trots op te zijn.

Auteur
Dam, C. van; Kluft, M.; Vlaar, P. (Movisie); Meij, M. van der (Sociaal Werk Nederland)
Jaar
2015
Uitgever(s)
Actieprogramma Professionalisering (Movisie ondersteunt dit actieprogramma)
Type
Brochure