Huiselijk geweld door kinderen en jongeren tegen hun ouders

Verkennend onderzoek

6 februari 2014

Hulpverleners en Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) trekken aan de bel in dit rapport van TNO en Movisie.

Mishandeling van ouders door hun kinderen komt vaker voor dan gedacht. Ouders die bang zijn voor hun kind komen daar niet snel mee naar buiten. Zij schamen zich en voelen zich schuldig. Daarom vraagt deze problematiek om een specifieke aanpak. 

U kunt het rapport downloaden. Ook vindt u hieronder een losse folder met de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen.

Read the english summary. This contains the major findings, conclusions and recommendations.