Infographic: drie vraagstukken van mantelzorgers

Welke uitdagingen zien mantelzorgers als het gaat om het zorgen voor hun naaste? En wat zou hen hierbij kunnen helpen? In voor mantelzorg-thuis deed deskresearch en vond drie prangende vraagstukken inclusief logische oplossingsrichtingen en taaie opgaven voor beroepskrachten.

Deze infographic brengt deze vragen en oplossingsrichtingen in beeld. De publicatie erachter geeft inzicht in de taaie opgaven die er zijn en welke tools kunnen helpen om die opgaven minder taai te maken. Deze infographic is hiermee een handig hulpmiddel om bewust te worden van mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen en hiermee aan de slag te gaan.