Infographic impact van kunst in sociaal domein

De kracht van kunst voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is groot. Kunst spreekt de taal van emotie, raakt de harten van mensen en nodigt zo uit tot ander gedrag. Het draagt bij aan individuele ontplooiing, participatie en gezondheid. En om dat te bereiken, pleiten we voor meer samenwerking tussen de kunst- en sociale sector.

De kracht van kunst voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is groot. Kunst spreekt de taal van emotie, raakt de harten van mensen en nodigt zo uit tot ander gedrag. Het draagt bij aan individuele ontplooiing, participatie en gezondheid. En om dat te bereiken, pleiten we voor meer samenwerking tussen de kunst- en sociale sector.

We nodigen iedereen uit om over de grenzen van de eigen discipline heen te kijken: neem de schotten weg in beleid, budget en praktijk. Movisie ondersteunt u hier graag bij! Bekijk de infographic om te zien wat we voor u kunnen betekenen.