Infographic: Op welke momenten wordt een cliëntondersteuner ingezet?

Een inwoner kan op verschillende momenten in het leven een beroep doen op een cliëntondersteuner. Het doel is het optimaliseren van de regie van de inwoner op het eigen leven en de zorg en ondersteuning die de inwoner nodig heeft. Cliëntondersteuning is in de wet geregeld. Deze wet biedt veel ruimte voor de invulling van cliëntondersteuning. Criteria als levensbreedheid en integraliteit vragen om een ruime opdracht aan cliëntondersteuners. Hoe een gemeente de opdracht van cliëntondersteuners invult is afhankelijk van de lokale context, de visie en de partijen waarmee wordt samengewerkt.

In deze infographic vind je een samenvatting van de verschillende momenten waarop cliëntondersteuning kan worden ingezet en welke taken hierbij horen.

Wat valt onder cliëntondersteuning en hoe bied je het levensbreed aan?

Een belangrijk vraagstuk bij de ontwikkeling van cliëntondersteuning gaat over de levensbreedheid en de afbakening ervan. Hierbij spelen vragen als: hoe baken je af wat wel en wat niet tot de taak van (onafhankelijke) cliëntondersteuning behoort? Hoe zorg je ervoor dat er geschikte cliëntondersteuning is voor alle inwoners die dat nodig hebben? En op alle momenten in hun leven dat dit nodig is? Met andere woorden: dat de cliëntondersteuning levensbreed wordt aangeboden.

Bekijk de handreiking