Infographic: Wie is Wie in de wijk?

27 oktober 2020

Wie ondersteunt en zorgt voor ouderen in de wijk? En wat doen deze personen precies? Deze infographic biedt inzicht in de antwoorden op deze vragen.

De laatste jaren is er door de wetswijzigingen in de ondersteuning en zorg voor ouderen in een kwetsbare positie veel veranderd. Eén van de belangrijkste doelen hiervan is het vormgeven van samenhangende ondersteuning en zorg, die uitgaat van de wensen en behoeften van ouderen in een kwetsbare positie. Dit vereist dat de verschillende hulpverlenende beroepskrachten en vrijwilligers van elkaars bestaan weten en elkaars meerwaarde kennen. Dat legt de basis om, vanuit het belang van de kwetsbare oudere, meer met elkaar samen te werken en beter met elkaar af te stemmen.

Voorblad infographic

Wie doet wat

Nederland is een fijnmazig georganiseerd land. Dat zie je duidelijk terug in het grote aantal beroepskrachten en vrijwilligers dat actief is in de ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen. In de grote hoeveelheid organisaties, beroepen, functies en initiatieven is het gemakkelijk het overzicht te verliezen van wie nou precies wat doet. Deze infographic is er allereerst op gericht inzicht te bieden in wie belangrijke spelers zijn in het veld van ondersteuning en zorg én wat hun belangrijkste taken zijn.

Situatie in Nederland

Elke gemeente heeft de ondersteuning en zorg op een eigen manier vorm gegeven. Deze infographic biedt dan ook geen overzicht van hoe de situatie in Nederland is. Ook is het hierdoor onmogelijk om volledig te zijn in functies en benamingen. De publicatie is vooral bedoeld als een instrument voor zowel beleidsmakers (van gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties) als uitvoerende beroepskrachten en vrijwilligers, om samen te bekijken hoe lokaal de situatie is ingevuld en daar samen op te reflecteren. Wie doet lokaal eigenlijk precies wat? Liggen er kansen om nieuwe samenwerkingen aan te gaan of bestaande uit te breiden? En als er dubbelingen wat taken betreft aan het licht komen, vereist dat dan een scherpere verdeling van taken en verantwoordelijkheden?

Download de volledige publicatie