Innovatiekamers ABC in beeld

De rol van ervaringsdeskundigen bij de aanpak van laaggeletterdheid wordt erkend. De afgelopen jaren is de vraag naar taalambassadeurs flink gegroeid. Voor Stichting ABC wordt het steeds lastiger om aan de toenemende vraag naar taalambassadeurs te voldoen. In 14 innovatiekamers wordt de inzet van ervaringsdeskundigen op het gebied van laaggeletterdheid versterkt en verankerd. We brengen hun (start)situatie en ambities in beeld. 

Tel mee met Taal heeft subsidie verstrekt aan Stichting ABC om de inzet van ervaringsdeskundigen op het gebied van laaggeletterdheid te versterken. De aanpak laaggeletterdheid is gedecentraliseerd naar gemeenten. Om dat proces te versterken zijn binnen het project ‘Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten’ op verschillende plekken in het land innovatiekamers opgezet. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen lokale of regionale partners die samen op zoek gaan naar innovatieve werkwijzen om de inzet en werving van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid te bevorderen. 

Lees het rapport

Deze publicatie brengt de innovatiekamers in beeld. Movisie monitort de innovatiekamers in hun ontwikkeling en gaat op zoek naar successen, leermomenten en randvoorwaarden, om zo oplossingsrichtingen te ontdekken die breder kunnen worden gedeeld. 

Aan bod komt:

⦁    Een beschrijving van het kader en kenmerken innovatiekamers. Hoe zijn de innovatiekamers opgebouwd? Hoeveel inwoners hebben de gemeenten? Wat is het percentage laaggeletterden? 
⦁    Hoe ziet het netwerk eruit? We beschrijven welke kennis en relevante organisaties al aanwezig zijn, hoe de samenwerking is en welke verrijking nog mogelijk is. 
⦁    Waar taalambassadeurs al actief en aanwezig zijn en wat de ambities zijn om nieuwe ambassadeurs te werven.
⦁    Wat mogelijke vindplaatsen zijn voor het werven ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid. 

Wat zien we? 

We zien dat er in de 14 innovatiekamers veel verschillende focuspunten zijn van waaruit het concept wordt aangevlogen. De bibliotheken en taalhuizen zijn regelmatig een vaste basis vanwege hun kerntaken; evenals ROC’s die een belangrijke rol spelen vanuit (volwassen)educatie en taalonderwijs. We zien ook dat een gemeente het zelf in beheer heeft, maar daarin tegelijk zoekende is. Meer en meer lijkt ook het welzijn een plek te veroveren als logische thuisbasis. Keuzes hierin zijn mede bepalend voor de borging. Hoe betrokken is de gemeente bij de uitvoering en straks ook de inzet van taalambassadeurs? Met welke verschillende geldstromen krijg je bijvoorbeeld te maken? Krijgt de uitvoerende plek in de toekomst wel genoeg ruimte om dat op een goede manier te doen? Hoe ga je om met de waardering van taalambassadeurs? Dit zijn slechts enkele vragen waar de innovatiekamers antwoorden op zoeken. 

Van plan A naar plan B?

Ook de innovatiekamers staan midden in de door corona veranderde maatschappij. Daar waar het reguliere aanbod vaak al niet door kan gaan, zoals taallessen, blijkt het werven van nieuwe taalambassadeurs lastig. Zo ook het organiseren van een training aan de nieuwe groepen. Het maakt de waarde van contact overduidelijk. De innovatiekamers investeren in het warm houden van al gemaakte contacten en gaan onverminderd door met het verder vorm geven van het proces. Er staat veel aan voorwerk in de steigers voor als er straks weer meer mogelijk wordt. En het leert de innovatiekamers om creatief te zijn; met hoe dan wèl vooruitgang te boeken. Door bijvoorbeeld veel te investeren in een stevig netwerk en voor te bereiden wat je straks kunt gebruiken, zoals procesbeschrijvingen. 

Waarom zijn ervaringsdeskundigen zo belangrijk in de aanpak van laaggeletterdheid?

Lees het artikel

Download de volledige publicatie