Innovatieve inzet van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid bij gemeenten

De afgelopen jaren is de vraag naar ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid (taalambassadeurs) flink gegroeid. De structurele inzet van deze taalambassadeurs zou sterk kunnen bijdragen aan het oplossen van vraagstukken rondom laaggeletterdheid. In opdracht van Stichting ABC volgde Movisie het werven en opleiden van nieuwe taalambassadeurs op veertien plekken in Nederland. In dit rapport geeft Movisie de resultaten van dit project weer.

Om aan de groeiende vraag naar taalambassadeurs te voldoen, is het van belang nieuwe taalambassadeurs te vinden, te enthousiasmeren en te ontwikkelen. Om dit te verwezenlijken is in 2019 op veertien plekken in Nederland een project gestart waarin nieuwe taalambassadeurs zijn gezocht en opgeleid. De veertien plekken heten innovatiekamers, omdat zij op zoek gaan naar nieuwe manieren, nieuwe plekken en nieuwe mogelijkheden. 

Veel van deze projecten zijn in gemeentelijke context uitgevoerd. Er wordt hier gekeken naar hoe taalambassadeurs in een gemeente op duurzame wijze hun ervaringen kunnen inzetten. Movisie is gevraagd de innovatiekamers te volgen en verslag te doen van de manier waarop zij te werk zijn gegaan en wat de resultaten daarvan zijn. In de eindrapportage: Het taboe voorbij - Monitoring innovatie inzet ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid bij gemeenten, lees je de uitkomsten. 

Bekijk het rapport

Download de volledige publicatie