Integraal werken in de wijk: good practices

Mensen met LVB- en/of GGZ-problematiek

21 februari 2017

Deze publicatie biedt een overzicht van 14 succesvolle aanpakken van samenwerking op wijkniveau, met de focus op bijzondere doelgroepen.

Zo ontwikkelden Cordaan en MEE Amstel & Zaan een training voor wijkteams om mensen met een niet-zichtbare beperking te herkennen en beter met hen te communiceren. En onderzoekt het samenwerkingsnetwerk Integrale Vroeghulp Goudvis kinderen met een ontwikkelingsachterstand vanuit verschillende disciplines. Iedere good practice beschrijft de doelgroep, de methodiek, de samenwerking, succesfactoren en leerpunten.

Deze publicatie is verschenen in het kader van het programma Integraal Werken in de Wijk; een samenwerking tussen Movisie, Vilans, Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut, NCJ en de Werkplaatsen Sociaal Domein.

Deze publicatie is gemaakt door de praktijkprofessionals in samenwerking met de Werkgroep bijzondere Doelgroepen onder redactie van Britta Ruijters.