Integrale aanpak multiproblematiek

Overzicht programma en bewezen methodieken

1 mei 2014

Inventarisatie van welke aanpak bruikbaar is voor het oplossen van meervoudige problemen bij mensen, waarbij expliciet ook gewerkt wordt aan arbeidstoeleiding en daarbij resultaten worden bereikt in termen van deelname aan de samenleving en bij voorkeur (gedeeltelijke) uitstroom uit een uitkering naar werk.

Deze publicatie geeft een overzicht van de opgedane kennis, werkzame aanpakken, methodieken en bestanddelen.

Bron