Integrale cliëntondersteuning; meer dan het Wmo-loket

Visie, organisatie en aanpak

21 december 2012

In het land zijn veel partijen betrokken bij de ondersteuning van kwetsbare burgers. Gemeentelijke Wmo-loketten, cliëntondersteuningsorganisaties en cliëntenbelangenorganisaties geven ieder op hun eigen unieke wijze uitvoering aan de ultieme uitdaging achter de Wmo: meedenken met de kwetsbare burger over zijn behoeften en eigen mogelijkheden en het helpen kiezen uit alle mogelijke ondersteuning binnen de gemeente, van het eigen netwerk tot AWBZ-zorg. Met als uiteindelijk doel het mee kunnen doen van de kwetsbare burger in de samenleving.

Een veel geuite wens van betrokken partijen is dat zij deze ondersteuning aan kwetsbare burgers graag meer integraal en persoongericht zouden willen invullen. Dat zij hierbij vooral lokaal willen werken en samen willen optrekken met andere partijen. Dit vraagt op de eerste plaats om een gemeenschappelijke visie op de functie van informatie, advies en cliëntondersteuning. Hoe ben je samen kwetsbare burgers zo goed mogelijk van dienst?

In deze brochure geeft Movisie informatie en praktische tips voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op deze uitdaging, het inrichten van de samenwerking en van de uitvoeringspraktijk. Hierbij zijn nieuwe inzichten gebruikt uit de wetenschap en praktijkervaringen op het gebied van persoonsgerichte begeleiding en ketensamenwerking. De auteurs illustreren hun betoog met voorbeelden uit bestaande lokale praktijken in Nederland.

Auteur
Bergen, A. van; Leur, J. van; Deth, A. van; Verschelling-Hartog, M.
Jaar
2009
Uitgever(s)
Movisie
Type
Brochure
Pagina's
52