Inventarisatie Regenboogbeleid Regenboogprovincies

1 februari 2019

Elf van de twaalf provincies hebben zich inmiddels uitgeroepen tot Regenboogprovincie, in navolging van de tientallen Regenbooggemeenten die Nederland rijk is. Die gemeenten worden op het gebied van LHBTI-beleid geadviseerd door Movisie.

Hoewel het waardevol is dat provincies zich scharen achter LHBTI-emancipatie door zich Regenboogprovincie te noemen, is een logische vraag wat zij daadwerkelijk doen om gestalte te geven aan deze titel. Om in kaart te brengen wat provincies al doen op het gebied van LHBTI, wat zij wel en niet als hun rol zien, en wat zij wellicht zouden willen doen, deed Movisie een inventarisatie bij (beleids)medewerkers van alle twaalf provincies. Het resultaat van die inventarisatie is deze publicatie.