Een inventarisatie van verschijningsvormen onafhankelijke cliëntenondersteuning in 29 gemeenten

Gemeenten en aanbieders in heel Nederland worstelen ermee: onafhankelijke cliëntondersteuning. Hoe bied je het goed aan en hoe zorg je bijvoorbeeld voor een goede samenwerking tussen formele en informele cliëntondersteuners? Movisie en de VNG deden onderzoek in 29 gemeenten.

Onafhankelijke cliëntondersteuning biedt een doorsnede uit de praktijk van cliëntondersteuning in het sociaal domein. Zowel beleid als praktijk komen aan bod, inclusief knelpunten en aanbevelingen.

Deze publicatie:

  • helpt het gesprek op gang te brengen tussen gemeente en cliëntenorganisaties (over de uitgangspunten voor cliëntondersteuning op lokaal niveau);
  • scherpt het denken over de positionering van cliëntenondersteuning ten opzichte van ‘de toegang’ (het wijkteam of sociale team);
  • geeft een impuls aan de samenwerking tussen gemeenten en organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden.