Investeren in participeren

Kennis voor de uitvoering van werk en inkomen

3 juni 2013

Om de diverse groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen laten participeren is diversiteit in de aanpak van re-integratie nodig. Inzichten in diverse manieren van werken voor verschillende doelgroepen en bruikbare handvatten zijn in dit rapport gebundeld.

De regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt – de Wwb, Wajong en Wsw – worden samengevoegd. De belangrijkste reden daarvoor is dat de cliëntgroepen tot op zekere hoogte vergelijkbaar zijn in hun kansen op de arbeidsmarkt. Dat betekent echter niet dat ook uniformiteit nodig is bij de re-integratie van cliëntgroepen. Ongeacht welke regeling van toepassing is, gaat het om de vraag of iemand nog kan werken, en zo ja, wat daarvoor nodig is. De navolgende hoofdstukken hebben allen tot doel een bijdrage te leveren aan de beantwoording van deze vragen.

Investering is nodig in klanten met een uitkering, in samenwerking, in de arbeidsmarkt, en in werkgevers. In dit rapport heeft het KWI de kennis op verschillende relevante thema’s voor de uitvoering van werk & inkomen, systematisch bij elkaar gebracht. De stand van zaken van de wetenschappelijke kennis is vertaald in bruikbare handvatten.