De invloed van verschillende factoren op integrale samenwerking binnen Nederlandse gemeenten

Masterthesis Integrale samenwerking binnen Nederlandse gemeenten

21 december 2012

Uit dit onderzoek blijkt dat binnen gemeenten integraal wordt samengewerkt. Vooral op gecombineerde afdelingen welzijn, werk en inkomen wordt vaker integraal samengewerkt.

Enige mate van bureaucratie heeft daarbij een positief effect op de mate van samenwerking. Het rapport geeft een aantal aanbevelingen om de integrale samenwerking te verbeteren.

Auteur
Gouverneur, M.
Jaar
2011
Uitgever(s)
Universiteit van Utrecht
Type
Publicatie
Pagina's
99