Inwoner centraal bij het werken aan kwaliteit en outcome

'Inwoner centraal bij het werken aan kwaliteit en outcome' helpt gemeenten om systematisch te werken aan kwaliteit en de door de inwoners gewenste maatschappelijke resultaten (outcome). Als gemeente doe je dat vaak op een cyclische manier. Dit systematisch en cyclisch denken en werken is inzichtelijk verbeeld in de Kwaliteit- en outcomecyclus.

Deze cyclus heeft Movisie ontwikkeld voor de publicatie ‘Outcomegericht werken’ over hoe je met elkaar aan maatschappelijke resultaten kunt werken en hoe je als gemeente weet en meet of je op de goede weg bent.

In 'Inwoner centraal' is de cyclus doorontwikkeld met als middelpunt de inwoner. Want als gemeenten werken aan kwaliteit en outcome, dan gaat het tenslotte om de vraag: worden onze inwoners er beter van? Voor het antwoord zul je bij je inwoners te rade moeten gaan. Hoe ervaren zij het beleid en de dienstverlening, helpt de dienstverlening hun echt en hoe zou het beter kunnen? Door inwoners te betrekken bij de ontwikkeling, uitvoering en verbetering van beleid en dienstverlening kun je als gemeente effectiever werken aan kwaliteit en gewenste outcome.