Inzet van huishoudelijke hulp - Keuzes voor gemeenten

8 februari 2016

De penibele situatie bij Nederlands grootste thuiszorgaanbieder TSN, een brandbrief van de thuiszorgbranche en tal van rechtszaken: de inzet van huishoudelijke hulp is een hot issue. Gemeenten ontvangen sinds 2015 zo'n 30% minder Wmo-buget voor deze voorziening. Op basis van deze bezuiniging hebben veel gemeenten nieuw beleid vormgegeven. Movisie onderzocht de situatie bij elf gemeenten.

Hoe kunt u als gemeente sturen op kwaliteit en volume? En welke eigen bijdrage vraagt u? Deze publicatie biedt handvatten voor het (opnieuw) positioneren en organiseren van huishoudelijke hulp. En helpt u om het gesprek aan te gaan met aanbieders, inwoners en cliëntenvertegenwoordigers, om zo gezamenlijk tot een duurzame oplossing te komen.

Nieuwe versie

In mei 2016 deed de Centrale Raad van Beroep uitspraak in enkele zaken over huishoudelijke hulp. Momenteel werken wij samen met de VNG aan bijstelling en aanvulling van een aantal passages in deze publicatie. In oktober vindt u hier de vernieuwde versie.