Jiheeye

Een handboek voor het in gesprek gaan over zelfbeschikking, opvoeding, achterlating en seksuele diversiteit

Jiheeye betekent kompas in het Somalisch. Jiheeye is ook de titel van een nieuw handboek van de Alliantie Verandering van Binnenuit. Het is een kompas dat Somalische Nederlanders richting geeft op weg naar zelfbeschikking, opvoeding en seksuele diversiteit.

Download het handboek (pdf)

De methodiek achter Jiheeye bouwt voort op de jarenlange aanpak en expertise van de Federatie van Somalische associaties in Nederland en andere Somalische organisaties bij het succesvol bestrijden van vrouwelijke genitale verminking. Namens deze federatie is de methodiek begeleid en gecoördineerd door Zahra Naleie. De analyse en rapportage zijn gedaan door Afiah Vijlbrief, Oka Storms en Elif Cankor van Movisie. 

Voor een optimaal effect delen de Federatie van Somalische associaties in Nederland en de andere partners van het consortium Zelfbeschikking hun kennis. Ook maken zij gebruik van de wetenschappelijke kennis over wat werkt die Movisie verzamelt en die wordt vertaald naar handige tips voor de praktijk. Movisie is daarnaast penvoerder en coördineert de communicatie van de alliantie. Ook zorgt Movisie voor evaluatie van de bijeenkomsten door het consortium. Jiheeye biedt dus volop aanknopingspunten om de problemen van vluchtelingen gericht aan te pakken.

Bekijk het filmpje over Jiheeye.

Lees ook dit artikel over de publicatie

Download de volledige publicatie