Jongens huilen niet; seksueel geweld tegen allochtone jongens

21 december 2012

Deze notitie geeft eerst een beschrijving, aard en omvang  van seksueel geweld tegen jongens en mannen en de gevolgen daarvan.

Het fenomeen jongensprostitutie wordt behandeld en de oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongens als slachtoffer van seksueel misbruik en prostitutie wordt belicht. Voorts wordt geweld wegens seksuele voorkeur (i.c. homoseksualiteit) besproken. Dan volgt de vraag of seksueel geweld tegen jongens en mannen minder voorkomt of dat er wat anders aan de hand is. Tot slot wordt er een aantal aanbevelingen gedaan. De notitie is geschreven aan de hand van beschikbare literatuur, deskresearch en een aantal telefonische interviews.

Download het rapport: Jongens huilen niet: seksueel geweld tegen allochtone jongens (pdf)

Auteur
Kooistra, O.
Jaar
2006
Uitgever(s)
ACB, Amsterdams Centrum Buitenlanders
Type
Rapport
Pagina's
16