Jongensprostitutie - Minderjarige jongens die hun lichaam exploiteren

Ruilseks signaleren, bespreekbaar maken en motiveren tot stoppen

10 maart 2014

Minderjarige jongens in de prostitutie zijn vrijwel onzichtbaar. Toch blijkt uit onderzoek dat er tientallen jongens zijn die al op jonge leeftijd seks hebben tegen een vergoeding. Meestal presenteren jongens die zichzelf prostitueren dit als eigen keuze. Daarmee wordt ook door hen het zicht ontnomen op het feit dat het om jeugdprostitutie gaat en dat de gevolgen daarvan erg groot kunnen zijn.

In het boek 'Vrijbuiters uitgebuit' werd beschreven dat de meeste van deze jongens al op jonge leeftijd contact hebben met hulpverleners. De hulpverleners pakken echter de signalen dat de jongens een verborgen leven leiden niet op. In het door Nico van Oosten ontwikkelde gespreksmodel krijgen hulpverleners handvatten hoe ze met jongeren in gesprek kunnen gaan om ‘ruilseks’ bespreekbaar te maken. Hulpverleners hebben immers de plicht tot bescherming van de jongens maar lopen vaak tegen een muur op als ze het ter sprake proberen te brengen. Door de juiste woorden en invalshoek te kiezen kunnen hulpverleners wél in gesprek.

Het model beschrijft een strategie en handelwijze om in gesprek te gaan met jongens die aan ruilseks doen. Vanuit een houding van betrokkenheid kan de hulpverlener proberen om het gesprek te sturen in de richting van motieven voor en tegen, en positieve en negatieve consequenties van ruilseks. Daarbij kan, binnen zekere grenzen, de jongen worden geholpen om een goede beslissing te nemen en mogelijk te stoppen met ruilseks.

Het gespreksmodel dat we hebben ontwikkeld is gebaseerd op elementen van: Het Vlaggensysteem, Stappenplan Wet Meldcode, Motiverende gespreksvoering, Signs of Safety en Contextuele hulpverlening. Download het gespreksmodel Jongensprostitutie: Ruilseks signaleren, bespreekbaar maken en motiveren tot stoppen.