Jubileum e-magazine: 10 jaar databank Effectieve sociale interventies

In juni 2010 ging de databank Effectieve sociale interventies online: een databank van en voor het sociaal domein met aanpakken om antwoord te geven op sociale vraagstukken. De databank maakt de kwaliteit van het sociaal werk inzichtelijk en is een impuls voor verdere kwaliteitsverbetering. Dit jubileum e-magazine laat de belangrijke functie van de databank in het sociaal domein zien.

In de databank staan inmiddels 137 interventies. Een deel van de interventies is door een panel van praktijkbeoordelaars beoordeeld als ‘goed beschreven’ of door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid erkend als ‘goed onderbouwd’ of ‘effectief’. 

Inhoud e-magazine

In dit e-magazine lees je onder andere de ervaringen van interventie-ontwikkelaars met het erkenningstraject. Ook lees je hoe de databank wordt gebruikt door een zorgverzekeraar, welzijnsorganisatie en onderwijsinstelling. In een blog gaat Peter Rensen in op de waarde van het praktijkvoorbeeld in de interventiebeschrijving: ‘de verbeelding van de kracht van sociaal werk’. En verschillende betrokkenen vertellen over het ontstaan van de databank, welke plek de databank in het sociaal domein inneemt en wat de toekomst gaat brengen. Aan het woord komen onder andere Wil van der Steuijt, bij de start van de databank werkzaam bij de Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) en Jan Steyaert, voormalig voorzitter van de Adviescommissie Effectieve interventies.

Bekijk e-magazine

Verder in dit e-magazine:

  • Al tien jaar in de databank: Ontmoetingscentra dementie.
  • Godfried Engbersen over de bijdrage van de databank aan de professionalisering van de sociale sector.
  • Hoe de ontwikkelaars van Fietsmaatjes.NL werken aan kwaliteit.
  • Sociale interventies in tijden van corona.
  • Bouwen op reuzen: vertrekken vanuit een erkende interventie.
  • Werken aan de kwaliteit van je interventie: doe het samen!

E-magazine 10 jaar databank Effectieve sociale interventies