Het kan dus

Evaluatie Plan van Aanpak maatschappelijke opvang in de vier grote steden, 2006-2014.

2 december 2014

Tussen 2006 en 2014 hebben Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht gewerkt aan het verbeteren van de situatie van dakloze mensen en dreigend daklozen. Tegelijkertijd was de aanpak gericht om de overlast die deze groep veroorzaakt terug te dringen. In deze evaluatie wordt beschreven wat de belangrijkste opbrengsten en knelpunten zijn geweest.

Op basis van gesprekken met uitvoerende organisaties, gemeenteambtenaren en cliëntvertegenwoordigers, zijn lessen getrokken voor de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden bij het ondersteunen van sociaal kwetsbare mensen.

Download de publicatie 'Het kán dus' op de website van het Trimbos-instituut.

Naar Trimbos-instituut

 

Auteur
Tuynman, M.; Planije, M.
Jaar
2014
Uitgever(s)
Trimbos-instituut
Type
Evaluatieonderzoek
Pagina's
85