Kenniskaart (ex-)partnergeweld voor sociaal professionals

Wat je moet weten over signaleren en hulpverlenen

Over het signaleren van, hulp verlenen bij, aanpakken van en herstellen na (ex-)partnergeweld is veel kennis beschikbaar. Maar waar vind je wat? In de Kenniskaart (ex-)partnergeweld brengt Movisie een selectie van deze kennis samen.

Deze kenniskaart is bedoeld voor sociaal professionals, generalisten, specialisten en aandachtsfunctionarissen in het sociaal domein die in hun werk te maken krijgen met (vermoedens van) geweld tussen partners of ex-partners. Om goed te kunnen handelen is veel kennis nodig. Maar de beschikbare kennis is versnipperd en staat op verschillende plekken. Ook moet je soms moeite doen om kennis die juist voor jou geschikt en toepasbaar is uit een document te halen. De kenniskaart brengt een selectie van deze kennis samen. 

Wat vind je in deze kenniskaart?

•    inzicht in de aanwezige kennis over (ex-)partnergeweld
•    verwijzingen naar cijfers, factsheets, tools en interventies
•    leestips voor meer informatie over (ex-)partnergeweld 

De kenniskaart start met basisinformatie over (ex-)partnergeweld. Vervolgens worden de fasen van de Visie Gefaseerd samenwerken voor veiligheid doorlopen. Ook wordt een overzicht geboden van trainingen, methodieken en interventies voor de aanpak van (ex-)partnergeweld. 

Noot van de schrijvers 

De kenniskaart is niet volledig. Er is  veel kennis beschikbaar. Movisie heeft daarom een selectie gemaakt. In de kenniskaart vind je verschillende bronnen waar meer informatie te vinden is. 

Download de volledige publicatie