KIS-publicatie 'Institutioneel racisme: bewijs en aanpak'

Nieuw KIS-onderzoek

23 april 2021

Institutioneel racisme is stevig op de agenda gezet door de Black Lives Matter-beweging. Maar wat is het precies? Is er eigenlijk bewijs dat institutioneel racisme ook speelt in Nederland? En zijn er effectieve aanpakken voor handen? Onderzoekers van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) zochten het uit.

Wat is institutioneel racisme?

Om te weten of institutioneel racisme voorkomt is allereerst belangrijk om te weten wat het is. Op basis van de literatuur stelt KIS dat de term ‘institutioneel racisme’ betrekking heeft op racisme dat ingebed is in instituten. Dat kunnen concrete organisaties zijn (een bedrijf, school, uitkeringsinstantie etc.), maar het kan ook een institutioneel veld zijn zoals de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg of het onderwijs.

Institutioneel racisme betekent dat de processen, beleid en (geschreven en ongeschreven) regels van instituten er toe leiden dat er ongelijkheid is tussen mensen van verschillende afkomst, huidskleur of religie. Het gaat om twee typen regels of processen: (1) regels of processen die expliciet onderscheid maken en de bedoeling hebben om ongelijkheid te creëren en (2) regels of processen die niet expliciet onderscheid maken tussen groepen, maar in de praktijk wel ervoor zorgen dat de ene groep benadeeld wordt en de andere groep bevoordeeld. Kenmerkend is tot slot dat institutioneel racisme structureel en collectief is: het gaat niet over incidenten en betreft niet het handelen van een specifieke medewerker van een instituut.

Lees meer op KIS.nl

Deze publicatie is te downloaden op KIS.nl.
Lees meer en download de publicatie