KIS-toolkit: Praten over shame sexting

Nieuwe toolkit voor sociaal professionals en vrijwilligers

Jongeren maken een deel van hun seksuele ontwikkeling online door. De coronamaatregelen, waarbij beperkt fysiek contact mogelijk is, heeft deze trend alleen maar versterkt. Het online leefdomein is voor jongeren een wereld op zich. Het vrijwillig en met wederzijdse instemming maken en delen van seksueel getint beeldmateriaal kan bijdragen aan een gezonde seksuele ontwikkeling. Het brengt echter ook risico’s met zich mee. Zo worden elk jaar jongeren in Nederland slachtoffer van shame sexting: het ongewenst online verspreiden van (gemanipuleerd) seksueel getint beeldmateriaal, met als doel de afgebeelde persoon aan de schandpaal te nagelen.

Meisjes met een Turkse, Marokkaanse of Hindoestaanse achtergrond lopen verhoogd risico op shame sexting, ook in zogenaamde expose-groepen van jonge mannen. Hun reputatieschade en de gevolgen daarvan kunnen groot zijn, vanwege het belang dat de gemeenschap hecht aan de seksuele eer van meisjes en vrouwen. Dit maakt hen extra kwetsbaar voor chantage en misbruik. En de gevolgen – kans op verstoting of ander eergerelateerd geweld - kunnen groot zijn.

Steun van professionals nodig

Ouders hebben behoefte aan concrete steun van sociaal professionals bij hun vragen rond shame sexting, ook vragen vanuit hun religie. Professionals voelen de noodzaak om het gesprek aan te gaan, maar ervaren op hun beurt vaak onzekerheid over hoe ze dit, op een cultuursensitieve manier, kunnen doen. Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) ontwikkelde – na overleg met een aantal ouders en ervaren professionals – een toolkit: Praten over shame sexting.

Toolkit

De toolkit, bestaande uit een brochure, overzichtskaart en animatiefilmpje, geeft sociaal professionals en vrijwilligers handvatten om het gesprek met ouders met een migratieachtergrond te voeren over shame sexting, met sensitiviteit voor diversiteit. Daarmee worden ouders toegerust in hoe zij dit met hun kind kunnen bespreken.

Bekijk de toolkit op KIS.nl

Brochure biedt handreikingen

De brochure Praten over shame sexting, is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die in contact staan met ouders/gezinnen met een migratieachtergrond. Hierin vind je informatie over wat shame sexting is, wie slachtoffers worden, welke risico’s er bestaan, wat de motieven van plegers zijn, wat ouders nodig hebben en adviezen voor voorlichting en gesprekken met ouders over online weerbaarheid.

Download de brochure Praten over shame sexting op KIS.nl

Tools in de overzichtskaart

Naast de brochure biedt de overzichtskaart Shame sexting aanvullende tools die helpen om de kennis en vaardigheden van professionals uit te breiden over shame sexting, en over culturele en religieuze sensitiviteit. De links naar video’s, artikelen, podcasts, websites en trainingen zijn verzameld in één overzicht. Doel is om de begeleiders van ouders met een migratieachtergrond rondom het onderwerp shame sexting zo goed mogelijk toe te rusten. Wat kun je preventief doen én wat je moet doen als shame sexting plaats vond: melding of aangifte doen bijvoorbeeld.

Download de overzichtskaart op KIS.nl

Animatiefilmpje

Ter introductie of als gespreksopener voor gesprekken met ouders met een migratieachtergrond op het onderwerp is er het animatiefilmpje Shame sexting: wat is het en wat zijn de risico's? gemaakt. Het legt uit wat shame sexting is, wie slachtoffers kunnen worden, wat de mogelijke gevolgen zijn en hoe je kunt helpen ermee om te gaan of om het te voorkomen.

Bekijk het animatiefilmpje op KIS.nl