De kleine dingen die je doet

Lichte interventies vragen om professionaliteit, deskundigheid, fijngevoeligheid en timing die met name door sociaal werkers bij uitstek worden beheerst. Met deze publicatie willen we deze verborgen kennis, de tacit knowledge, van sociaal werkers zichtbaar maken. Een aanmoediging voor de lichte interventies en de sociaal werker!

Goede ondersteuning zit in kleine dingen: een praatje, een aanmoediging, een begroeting of een helpende hand. Het zijn deze elementen die het verschil maken bij het ondersteunen van mensen. Toch ervaren sociaal werkers doorgaans weinig waardering voor die kleine handelingen of lichte interventies. En zelf vinden sociaal werkers ze eigenlijk zo normaal dat zij ze nauwelijks erkennen als essentieel onderdeel van hun werk.

Uit de praktijk

'Deze publicatie is prettig leesbaar en een feest van herkenning. Juist die kleine dingen die je als maatschappelijk werker doet, zijn moeilijk om te verwoorden. Dit geeft een instrument om uit te leggen wat je precies doet en wat het belang ervan is. Ook in het verpleeghuis zijn wij vaak de verbinder tussen familie en bewoner en tussen de verschillende delen van de organisatie. Dat doe je door dat kleine praatje in het restaurant, door mensen aan elkaar voor te stellen, enzovoort. Voor een buitenstaander lijkt het soms dat die maatschappelijk werker een beetje kletst en rondhangt. Dat kan ik nu duidelijker verklaren.'

Maatschappelijk werker (op verzoek anoniem).

Even niet de grote projecten en dikke boeken, maar een eenvoudige brochure over lichte interventies van de sociaal werker. Terug naar de basis van de kleine, effectieve handelingen. Een boekje, toegankelijk voor iedereen, eenvoudig en klein geschreven. De toon en schrijfwijze past bij de kleine dingen en de eenvoud.

Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, december 2014

Lees ook het artikel uit ons relatiemagazine Movisies.

Download de volledige publicatie