Kompas Right to challenge in de Wmo

Het Right to Challenge (RtC) biedt kansen om het samenspel tussen de overheid en burgers te vernieuwen. Het past daarmee goed bij het uitgangspunt van de Wmo om burgers en hun netwerken te activeren.

Met het Kompas Right to Challenge in de Wmo kunt u uw koers bepalen.Het Kompas biedt tien inspirerende praktijkvoorbeelden en interviews met buurtinitiatieven en gemeenten. U leest meer over de verschillende denkrichtingen die er over de RtC zijn. Daarnaast komen ook de oorsprong, het waarom en wat van RtC aan bod.

Samen met u verder ontwikkelen

Bent u zelf bezig om uit te vinden hoe het samenspel tussen buurtinitiatieven, gemeenten en aanbieders vernieuwd kan worden? Wilt u het Right to Challenge in zorg- en ondersteuning verder vorm geven in uw praktijk? In 2016 willen we graag de kennisontwikkeling en het leren met elkaar op dit thema een vervolg geven. Wilt u hier meer over weten of wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten neem dan contact met Daan de Bruijn.