KR8! Magazine

Lees meer over gespreksinstrument KR8!

Jongeren in een kwetsbare positie zo optimaal mogelijk begeleiden naar zelfstandigheid. Hoe maak je die begeleiding concreet? In deze publicatie lees je meer over het gespreksinstrument KR8!, dat jongeren leert hun eigen wensen, behoeften en verlangens te verkennen en hen helpt bij het ontdekken van hun eigen kracht.

Eén van de instrumenten die kan helpen om toekomstgericht te werken en jongeren ondersteuning te bieden bij de overgang naar volwassenheid en zelfstandigheid, is het gespreksinstrument KR8!. Dit instrument is een methodische verdieping van het 8-fasenmodel in de vorm van een magazine. KR8! richt zich op jongeren in een kwetsbare positie in de overgang naar volwassenheid en leert hen hun eigen wensen, behoeften en verlangens te verkennen. Het helpt jongeren bij het ontdekken van hun eigen kracht.

Met KR8! leren jongeren zichzelf beter kennen door een aantal vragen in het KR8!-magazine in te vullen. Denk aan vragen als 'wie is jouw grote voorbeeld’ en ‘hoe goed ken jij jezelf?’ De antwoorden geven verheldering over waar ondersteuning nodig is en biedt aanknopingspunten voor een gesprek. Het KR8! Magazine is echt van de jongere zelf, daardoor bepalen zij zelf het tempo van hun proces. Het gaat niet alleen om praktische hulp en toegang tot informatie over wat zij allemaal moeten rege-len vanaf hun 18e, maar ook over bewustwording van wat bij hen past en belangrijk voor hen is. De bedoeling is om het eigenaarschap van jongeren te vergroten, waardoor hun autonomie toeneemt en zij beter in staat zijn hun eigen leven vorm te geven. Lees hier meer over KR8.

Download KR8! hier

Leefgebiedenwijzer

Het magazine KR8! gaat uit van leefgebieden zoals die in de leefgebiedenwijzer zijn beschreven: wonen, financiën, werk en activiteiten, sociale relaties, gezondheid en zingeving. De leefgebieden-wijzer is een handreiking voor professionals die wil inspireren tot een krachtgerichte dialoog met je cliënt en biedt krachtgerichte vragen en aanvullende thema's voor de cliënt. De leefgebiedenwijzer sluit goed aan bij methodieken die ook gebaseerd zijn op krachtgerichte principes, zoals het 8-fasenmodel en KR8!