KR8! Magazine

Lees meer over gespreksinstrument KR8!

Jongeren in een kwetsbare positie zo optimaal mogelijk begeleiden naar zelfstandigheid. Dat is het doel van de landelijke aanpak 16-27. Maar hoe maak je die begeleiding concreet? In deze publicatie lees je meer over het gespreksinstrument KR8!, dat jongeren leert hun eigen wensen, behoeften en verlangens te verkennen en hen helpt bij het ontdekken van hun eigen kracht.

Eén van de methoden om toekomstgericht te werken en jongeren ondersteuning te bieden bij de overgang naar volwassenheid en zelfstandigheid, is gespreksinstrument KR8!. KR8! is in 2011 ontwikkeld. Het richt zich op jongeren van 16-27 en leert hen hun eigen wensen, behoeften en verlangens te verkennen. Het helpt jongeren bij het ontdekken van hun eigen kracht. KR8! heeft de vorm van een magazine en is een methodische verdieping van het 8-fasenmodel. Een voorbeeld van hoe een jongere met KR8! werkt aan zijn of haar toekomst, is de KR8! Tour: de jongeren kiest een KR8! wens en bekijkt welk stapje hij of zij kan noemen om dichterbij die wens te komen (Villa bedreivigheid, 2013).

Met KR8! leren jongeren zichzelf beter kennen door een aantal vragen in het KR8!-magazine in te vullen. Denk aan vragen als 'wie is jouw grote voorbeeld’ en ‘hoe goed ken jij jezelf?’ De antwoorden geven verheldering over waar ondersteuning nodig is en biedt aanknopingspunten voor een gesprek. Het KR8! Magazine is echt van de jongere zelf, daardoor bepalen zij zelf het tempo van hun proces. Het gaat niet alleen om praktische hulp en toegang tot informatie over wat zij allemaal moeten regelen vanaf hun 18e, maar ook over bewustwording van wat bij hen past en belangrijk voor hen is. De bedoeling is om het eigenaarschap van jongeren te vergroten, waardoor hun autonomie toeneemt en zij beter in staat zijn hun eigen leven vorm te geven.

Lees hier meer over KR8!

Download hieronder een exemplaar van KR8!

Download KR8! hier

Leefgebiedenwijzer

Het magazine KR8! gaat uit van leefgebieden die voortkomen uit de leefgebiedenwijzer. De leefgebiedenwijzer is een handreiking voor professionals; handig als ze op zoek zijn naar aanvullende thema's en krachtgerichte vragen voor de cliënt.