KR8! - nu ook voor volwassenen

Omdat je het waard bent

Steeds meer jongeren die tegen vragen of problemen aanlopen gebruiken het instrument KR8! om helder te krijgen wat zij belangrijk vinden en hoe zij daaraan willen werken. Het magazine helpt hen hun eigen kracht te ontdekken, waar zij goed in zijn en energie van krijgen. Het helpt hen ook om na te denken over de toekomst. Waar sta je nu en waar wil je heen? Petra van Leeuwen, bedenker van het 8-fasenmodel en KR8!, kreeg veel verzoeken voor een versie van KR8! gericht op volwassenen. Met hulp van Movisie en Stichting de Voart is dat er nu, een magazine voor volwassenen.

Download direct het magazine Kr8!

Een tastbaar en aantrekkelijk instrument in de begeleiding

Als begeleidingsinstrument bij het 8-fasenmodel ontwikkelde Petra in 2011 bij Movisie in samenwerking met zwerfjongeren het magazine KR8! Een tijdschrift dat ondersteunt in de begeleiding. In 2020 werd KR8! in een nieuw jasje gestoken en blijft onverminderd populair. Het magazine is te gebruiken in allerlei soorten hulp en ondersteuning aan jongeren van 16+. Organisaties en jongeren vinden het prettig om een tastbaar en aantrekkelijk instrument in de begeleiding te hebben, waarin jongeren uitgedaagd worden na te denken over hun waarden, talenten en doelen voor de begeleiding.

In 2021 is de beschrijving van het 8-fasenmodel in de databank Effectieve sociale interventies herzien en door een onafhankelijk panel opnieuw beoordeeld met het predicaat ‘Goed Beschreven’. Naar aanleiding hiervan publiceerde Movisie een interview met ontwikkelaar Petra van Leeuwen. 

Lees het interview

Innovatieve zorgpartner

Organisaties die met volwassenen werken, gaven aan dat zij KR8! ook een mooi instrument voor hun cliënten zouden vinden. Stichting de Voart in de gemeente Hardenberg verzocht auteur Petra van Leeuwen om KR8! om te bouwen naar een versie voor volwassenen. De Voart biedt dagbesteding en ambulante begeleiding vanaf 18 jaar. De stichting gaat KR8! gebruiken in hun begeleiding aan volwassenen. De Voart is een innovatieve zorgpartner die met het 8-fasenmodel werkt en wil deze interventie in hun regio ook op de kaart zetten nu zij hoofdaannemer zijn geworden in de aanbestedingsprocedure.

Regie komt vooral bij de cliënten te liggen

Herman van Hedel, manager Zorg en Kwaliteit van Stichting de Voart: ‘Wij zijn erg enthousiast over dit model en de aanpak van Petra.’ De Voart heeft inhoudelijk meegewerkt aan het ombuigen naar een versie voor volwassenen en voorgelegd aan hun cliënten. Voordelen die De Voart ziet in KR8! zijn het praktische karakter en het feit dat de regie daarmee vooral bij cliënten komt te liggen. Hun begeleidingsinstrument hebben zij in hun bezit. Het wordt tastbaar voor hen en thema’s kunnen op die manier laagdrempelig besproken worden. Petra van Leeuwen is ook in gesprek met een partij die dit mogelijk wil gaan gebruiken in de begeleiding van vluchtelingen. Zo kan KR8! een breed publiek bereiken.

Breed toegankelijk voor mensen in dagbesteding, opvang, wonen en individuele begeleiding

KR8! voor volwassenen sluit zoveel mogelijk aan bij de originele versie van KR8! maar vragen en opdrachten zijn toegespitst op volwassenen. Ook de toon en de lay-out sluiten meer aan bij volwassenen en is breed toegankelijk voor mensen in dagbesteding, opvang, wonen en individuele begeleiding.

Petra van Leeuwen: ‘KR8! gaat over leefgebieden die voor elk mens belangrijk zijn: zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke en psychische gezondheid, werk en activiteiten. Hoewel alle beleidsdocumenten vol staan met eigen regie, komen de meeste organisaties in de uitvoering niet veel verder dan inzage in een dossier geven. Ik denk echt dat KR8! Voor volwassenen aan zal sluiten bij een grote groep cliënten van begeleid/beschermd wonen en ambulante begeleiding.’

Getest door medewerkers van De Voart

Met Stichting de Voart hield Van Leeuwen een werksessie om samen de eerste schetsen te maken voor KR8! voor volwassenen. De input verwerkte zij in concrete voorstellen voor aanpassingen. Movisie-experts Mirjam Andries en Anna van Deth reageerden op het concept en gaven suggesties mee om te bespreken met het team. De conceptversie van KR8! Is getest door medewerkers van De Voart. Op basis van de feedback van De Voart heeft zij een tweede versie gemaakt waarop de medewerkers weer de puntjes op de i hebben gezet. Bij de Landelijke Dag Aanpak Dakloosheid op 5 december 2022 en het congres Sociale keuzes in tijden van schaarste op 8 december 2022 bleken al veel bezoekers geïnteresseerd te zijn in een versie van Kr8! gericht op volwassenen. Herman van Hedel, manager Zorg en Kwaliteit van Stichting de Voart over het resultaat: ‘We zijn er blij mee. Het is erg mooi geworden. Bedankt, Movisie, voor de tijd die Petra van Leeuwen voor het omwerken van KR8! naar volwassenen kreeg.’

Leefgebiedenwijzer

Het magazine gaat uit van leefgebieden die voortkomen uit de leefgebiedenwijzer. De leefgebiedenwijzer is een handreiking voor professionals; handig als ze op zoek zijn naar aanvullende thema's en krachtgerichte vragen voor de cliënt.

Download de volledige publicatie