De kracht van samenwerken aan goede doelen in het stimuleren van ontmoeting

Onderzoek naar hoe en wanneer samenwerken werkt om contact te maken

Rotary Club Feijenoord is een van de vele organisaties in Nederland waarin mensen samen werken aan goede doelen. Dit draagt niet alleen bij aan de doelen waar zij zich voor inzetten, maar kan ook de mensen die eraan werken dichter bij elkaar brengen. In dit rapport, gebaseerd op de Theory Based Evaluation (TBE), wordt gekeken naar de rol en invloed van samenwerken aan goede doelen in het stimuleren van ontmoeting. Zorgt een samenwerking tussen mensen die van elkaar verschillen, bijvoorbeeld in religieuze of culturele achtergrond, ervoor dat zij dichter bij elkaar komen?

Op basis van de TBE is gekeken naar de wetenschappelijke onderbouwing van de werkzame elementen van samenwerken aan goede doelen in ontmoeting. Hieruit blijkt dat het bij elkaar brengen van mensen om samen aan een goed doel te werken een goede manier is om hen nader tot elkaar te brengen en vooroordelen te verminderen.

Wat gebeurt er tijdens het samenwerken aan goede doelen?

Wanneer mensen samenwerken met een diverse groep mensen is de kans groter dat er meer inspiratie in de vorm van creativiteit ontstaat dan wanneer men samenwerkt in een groep mensen die meer op elkaar lijken. Daarnaast zorgt een goede samenwerking tussen mensen ervoor dat er betere onderlinge verhoudingen ontstaan, waardoor zij meer geneigd zullen zijn om persoonlijke informatie met elkaar te delen. Het delen van deze informatie kan leiden tot vriendschappelijke banden. En wanneer vriendschappen ontstaan tussen mensen die verschillen in bijvoorbeeld culturele, etnische of religieuze achtergrond zal dat leiden tot minder vooroordelen en stereotypen ten aanzien van mensen uit etnische, culturele of religieuze minderheidsgroepen. Dit geldt niet alleen voor de persoon waarmee de vriendschap ontstaat maar ook voor de gehele minderheidsgroep waar die persoon toe behoort en mogelijk zelfs voor andere minderheidsgroepen. Dergelijke vriendschappen kunnen vervolgens ook gepaard gaan met een hogere waardering van culturele verschillen in het algemeen en daarmee met een kleinere kans op ongelijke behandeling (ofwel discriminatie) van mensen uit andere groepen.

Voorwaarden

Uit de wetenschappelijke literatuur is een aantal voorwaarden naar voren gekomen die eraan bijdragen dat samenwerking tussen mensen met verschillende achtergronden leidt tot positieve onderlinge contacten en een grotere waardering voor de onderlinge verschillen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat er een goed klimaat wordt gecreƫerd waarin geen ruimte is voor stereotypering en dat er sprake is van een gemeenschappelijk doel en een gemeenschappelijke identiteit. Deze voorwaarden zijn omgezet naar concrete tips die toegepast kunnen worden door de Rotary Club en door andere vrijwilligersorganisaties die werken aan goede doelen met een diverse groep mensen.

Voorbeelden van tips zijn (onder andere):

  • Kies voor een vorm van activiteiten die niet routinematig is en waarbij iedereen kan meebeslissen;
  • Zorg voor een ontspannen sfeer waarin mensen persoonlijke informatie met elkaar durven te delen;
  • Laat mensen allebei iets over zichzelf vertellen zodat de zelfonthulling wederkerig is;
  • Zet in op inleving en empathie en voorkom angst naar elkaar.