De kracht van waarden

Decentralisaties als integrale en duurzame transformatie

Hoe maak je van de transities in het sociale domein een daadwerkelijke transformatie in de zorg, hulp en ondersteuning voor burgers? Hoe verander je niet alleen de structuur, maar ook de cultuur en werkwijzen? Het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost ging samen met Movisie de uitdaging aan en startte een pilotproject in het gebied Gaasperdam/Driemond.

Movisie ontwikkelde een aanpak met een goed doordachte combinatie van proces en inhoud. In deze publicatie beschrijven we deze aanpak, die leidde tot een serie van zes waarden die door alle betrokkenen – bewoners, vrijwilligers, professionals en beleidsmakers – worden gedragen. Deze waarden vormen de basis voor de nieuwe zorg, hulp en ondersteuning in dit specifieke gebied in Amsterdam-Zuidoost. De kracht hiervan is dat het laat zien waar het bij zorg, ondersteuning en participatie écht om gaat: de waarde die het heeft voor bewoners, vrijwilligers en professionals.

De samenwerking tussen het stadsdeel Zuidoost en Movisie stelt de gemeente Amsterdam in staat om samen met alle betrokkenen in de wijk de zorg en ondersteuning beter te organiseren. De aanpak die Movisie voor dit gebied ontwikkelde voorziet ook in een aantal waardevolle werkzame elementen die overdraagbaar zijn. Ook in andere gemeenten kunnen deze gebruikt worden om de transformatie in het sociale domein duurzaam vorm te geven.