De kunst van het weten

Toolkit monitoren en evalueren van het informele zorgbeleid

25 juli 2017

Als gemeentelijk beleidsmaker wilt u weten of u de beschikbare middelen goed inzet, of vraag en aanbod goed aansluiten bij de leefwereld van cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers. Hoe adequaat is het beleid?

Bereik je met de samenwerkingspartners de afgesproken doelen? Kun je voort op de ingeslagen weg, of is het nodig om bij te sturen? Werkt het informele zorgbeleid in uw gemeente en wat merken mantelzorgers en vrijwilligers ervan? Deze publicatie helpt gemeenten  bij het beantwoorden van die vragen.

Na de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten, hebben gemeenten steeds meer aandacht voor betere, effectievere en meer integrale zorg en ondersteuning. Kenmerkend voor de zoektocht naar werkwijzen die daarbij passen is de kanteling naar informele zorg. Burgers ontwikkelen zelf initiatieven voor zorg en ondersteuning in de wijk. Professionals en mantelzorgers zoeken naar gelijkwaardigheid in hun samenwerking, waarbij zorgontvanger en mantelzorgers zoveel als mogelijk de regie voeren. Maatschappelijke organisaties en professionals zoeken naar hun rol in het samenspel met informele organisaties, vrijwilligers en mantelzorgers. Maar ook al staat de burger meer aan het roer, gemeenten willen wel goed kunnen sturen.

infographic-monitoren-evalueren

De-kunst-van-het-weten [MOV-13118931-1.0].pdf 836.11 KB

In deze publicatie

In deze publicatie lees je welke tools de gemeente kan gebruiken bij het monitoren en evalueren van het informele zorgbeleid van jouw gemeente. De publicatie is bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het dossier informele zorg.

Auteur
Kruijswijk, W.; Peters, A.; Nanninga, K.; Tanja, A.
Jaar
2017
Uitgever(s)
Movisie
Type
Toolkit
Pagina's
25