Kwalitatief evalueren in het sociale domein

Mogelijkheden en beperkingen

6 januari 2015

Voor veel mensen is kwalitatief onderzoek niet de eerste vorm van onderzoek waaraan zij denken bij het evalueren van sociale maatregelen. Voor anderen juist wel. Dit boek probeert voorbij te gaan aan de soms sleetse en gepolariseerde zienswijzen door zowel de mogelijkheden als de beperkingen van kwalitatief evalueren te verkennen.

Kwalitatief onderzoek wordt vaak al ingezet ter evaluatie in de sociale sector, maar het ontbrak vooralsnog aan een overzicht van methoden en designs, een verkenning van hun potentie voor evaluatiedoeleinden en een kritische analyse van methodologische sterktes en zwaktes.
 
Kwalitatief evalueren in het sociale domein beoogt meer te zijn dan alleen een school(s)boek. Via de nationale en internationale literatuur verkent het onontgonnen terrein, neemt het stelling, breekt vastgeroeste methodologische debatten open en levert op onderdelen nieuwe en verhelderende inzichten voor prangende evaluatiekwesties. De publicatie biedt daarmee een overzichts- en naslagwerk voor zowel de gevorderde (kwalitatieve) onderzoeker als voor studenten die meer willen weten over kwalitatief evalueren.

Kwalitatief evalueren in het sociale domein is geschreven in opdracht van Movisie, RIVM Centrum Gezond Leven, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en is te bestellen voor 29,50 euro via de website van Boom Lemma uitgevers.

Auteur
Lub, V.
Jaar
2014
Uitgever(s)
Boom Lemma uitgevers in opdracht van oa Movisie
Type
Boek
Pagina's
204